Ostatni sejmikowicze

Ciągnął tedy dalej subdelegat:
— Owóz pomijając bajeczne tradycye, przez które inne rody przynajmniej od Noego i jego synów wyprowadzają się, my nie sięgamy w taką
odległość, a mężem, owym radixem z którego drzewo nasze wyrasta, jest ów pierwszy kasztelan sieradzki, o którym kroniki wzmianki czynią pod imieniem Roberta, którego przodkowie z
Prus niegdy pogańskich pochodząc zwali się Nieswiastami, a za króla Hermana odznaczywszy się pod hetmanem Sieciechem, w potrzebach z Pomorzanami i Czechami, miał dostać w darze
ziemię, na której fundowawszy osadę, od imienia przodków Neswiast ją nazwał, a ztąd godność nasza początek bierze.
Tu subdelegat ciągnąc palcem po malaturze tak dalej prawił:
— Wiadomo że wiele rodów u nas rozmnażało się z pokolenia w pokolenie równą ilością potomstwa, o czem
historykowie twierdzą.
Owóż począwszy od onego Roberta, wszyscy Nieswiastowscy owym hysperyjskiern jabłkiem oznaczeni, pozostawiali po sobie sześciu synów, z których pięciu to w zakonach, to za młodu po
wojnach, -to przez sterilitatem chód w małżeństwie schodzili bezpotomnie, a jeden z nich znów płodził sześciu synów i jedną córkę, a tak to trwało bez przerwy cztery prawie
wieki, jak tu na tem drzewie snadno dojrzeć można.
Dopiero za Warneńczyka, Łukasz (bo już to najczęściej płodność Łukaszów, oprócz mnie nieszczęsnego trzymała się i to imię z rodu nie wychodziło), starosta Butowski w
pierwszej wyprawie z Sułtanem Amuratem, zbitym na głowę nad Morawą, z wojny do której z sześcią wówczas młodymi synami przystąpił, niezmierne skarby wyniósł.
Otóż w rok potem, kiedy nastąpiło zerwanie zaprzysiężonego przymierza, chociaż to za namową papiezkiego legata iabsolucyą samego Ojca Ś.
, ale zawsze jako niedotrzymanie juramentu, chociaż w obec poganina, młodemu królowi i narodowi fatalne, a nie mniej i rodowi naszemu było wcale niepomyślne.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa warsaw
    https://stupava.ebetonovezumpy.sk
    Zbiornik na szambo Biłgoraj

Menu:

Reklama: