Ostatni sejmikowicze

Rzekł gość, obejrzawszy kolejno swój strój podróżny, a odświętny gospodarza, i skinął na dworzan, którzy odgadłszy żądanie pana, ku drzwiom się rzucili, lecz subdelegat
ode drzwi im zastąpiwszy, przed panem się submitował:
— A jw. panie!
szlachcic znać powinien co komu należy, i senatorską godność przystojnie ucz-
cić; ale nie raczcie mi czynić deszpektu, ażeby dla mnie się przebierać.
— Kiedy tak to i waszmości wiedzieć o tem należy, ze tu niemasz żadnego senatora, a po prostu Franciszek do Łukasza w przyjacielskie odwiedziny przybywa skoro już mam pozostać w
podróżnym stroju, to i ty się dezarmuj, bo pewno miedzy nami do nieprzyjacielekich aktów nie dojdzie.
To mówiąc na nowo uścisnął gospodarza i karabelc mu od boku odpasawszy służebnemu wręczył.
Szli tedy dalej prowadząc się pod ręce, a minąwszy kilka izb dużych, wszystkie z ławami pod ścianami i stołami przy nich na jadalnią dla licznych gości przyrządzone, gdzie
kilkaset osób snadnoby się pomieściło.
Minąwszy te izby, gospodarz zatrzymał dostojnego gościa, zapraszając go do odpocznienia, była to bowiem sala tak zwana senatorska, tylko w niezwykłych okazyach odwiedzin wielkich
person otwierana. Przepych i bogate urządzenie godnie odpowiadało tej destynacyi.
Ściany obwieszone były portretami Potockich, których gospodarz z antenatów był adherentem i służką. Było to wprawdzie schlebianie, ale już zwyczajem uświęcone.
Wojewoda z pewną chociaż zręcznie ukrywaną dumą, spojrzawszy od niechcenia na konterfekta swojego rodu, z pozorną niby pokorą westchnąwszy przemówił:
— Ile razy jestem w tej
komnacie, nie mogę się nacieszyć widokiem moich protoplastów, ale zarazem i smucić, że nasze pokolenie tak karłowacieje przy tych olbrzymach
— Niewymowniem ja szczęśliw jw.
panie, jeżeli chociaż przez to uboga moja strzecha może was ukontentować i to jeszcze ze wspaniałych darów waszych. Atoli wybacz jw.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. otherlife

Menu:

Reklama: